EPS

EPS, ontstaan in 1944, is een thermoplastisch materiaal met een alveolaire structuur. EPS is doorgaans wit en bestaat grotendeels uit lucht (98 % bij een dichtheid van 20 kg/m³). Het cijfer "6", eventueel met de vermelding ‘PSE’, werd op Europees niveau ingevoerd als eigen markering voor polystyreen om een eenvoudige en snelle identificatie van het materiaal mogelijk te maken met het oog op de recyclage ervan (cf. beslissing van de Commissie 97/129/EG van 28/01/97).

De technische kenmerken van EPS, EPE en EPP zijn wetenschappelijk bepaald en maken het mogelijk om producten te ontwikkelen die tegelijkertijd economisch en ecologisch zijn.

Deze materialen zijn voordelig en kwalitatief, afhankelijk van hun vormgevingsgemak en hun mechanische en isolerende eigenschappen. Hun lichtheid, hun aantrekkelijke prijzen en hun recyclagemogelijkheden zijn stuk voor stuk bijkomende troeven voor de gebruikers.

Technisch EPS biedt bijvoorbeeld zeer uiteenlopende mogelijkheden, met dichtheden tot 200 kg/m³ en een mogelijke tolerantie tot 100 µ.

EHIPS (expanded high impact polystyrene) biedt kwalitatieve oplossingen voor de elektronicasector.