Milieu

De vrijwaring en bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van de CO2-emissies zijn zeer belangrijke milieu-uitdagingen. EPS en EPP dragen daar op verschillende manieren toe bij.

98 % lucht en 2 % materiaal.

De producten in EPS en EPP bestaan voor 98 % uit lucht (dichtheid van 20 kg/m³), wat voorbeeldig is op het vlak van efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Ze verlenen tal van diensten bij een laag grondstofverbruik.

Een gezond fabricageprocedé.

De fabricage van EPS houdt geen enkel risico in voor de gezondheid of het milieu. EPS beschadigt de ozonlaag niet (geen gebruik van CFK’s of HCFK’s). De transformatie en het gieten vereisen slechts een geringe hoeveelheid energie en genereren geen afval. 

Energiebesparing.

Dankzij hun uiterst isolerende eigenschappen zijn EPS en EPP gunstig voor het milieu. Ze verminderen het verbruik van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpmiddelen (energie) en ze dragen tegelijkertijd bij aan de vermindering van de CO2-emissie.

Dankzij hun extreme lichtheid dragen de verpakkingen en andere stukken in EPS en EPP bij aan de vermindering van het brandstofverbruik van de voertuigen die deze verpakkingen transporteren of van de voertuigen waarin deze stukken gemonteerd worden.

100 % recycleerbaar

EPS vertegenwoordigt niet meer dan 0,1 % van het huishoudelijke afval. EPS dat verzameld wordt in de sorteercentra, wordt 100 % gerecycleerd.